студено
само наблюдава
без да се пуска от опората на дървената пейка
умора
и сън на топло