с неподправен и толкова искрен интерес

постоянно опознава света

днес са тези непознати цветни топчета