понякога високият детски глас в парка
покрай заспалото бебе
свива стомахът ми на кълбо
край на съня
край на малкото лично време със списание или книга или просто съзерцание в тишина