преди да вдигнем етажерката със CD-та

любимо занимание е да допълзи да нея

да започне да ги вади и хвърля на земята

после съсредоточено да ги вдига и връща по местата им

(със задна дата – ноември 2010, 11 м.)