вълнуваща, приказна и красива детска реалност.
създадена през една августовска неделя преди 4 години в Копенхаген.
повече от LBS – тук