имате отношение към детските площадки и искате да го споделите?
сега е вашият шанс
попълнете анкетата тук
или дори вземете участие в работилницата по измислянето на идеалната детска площадка!