хубава лекция за писането на поезия и за изразяването в думи, която започва със стихотворението „Ако имам дъщеря…“

enjoy!

/видяно тук/