от всички тези дрехи и в „мама“ размер, моля.
kids case е холандска компания и за мое огромно учудване имат представител в София (в Бояна)