Imageщастливи заедно – последният месец на лятото, преди да се появи бебето, сме двете по цял ден – тук съсредоточено разглежда бижута

Image сок вместо вода – препятствия в родителското убеждаване колко важно е да се пие второто и колко по-малко първото

Imageпрасето Пепа, Хипо, Гого – всички те говорят, растат и правят нещата, които и тя; нейният свят започва да се населява от въображаеми партньори за диалог, когато е сама и играе в стаята си