на вашите екрани – Севда, вече на 2 месеца

силно привързана към нея още от самата й поява

сладка, издаваща звуци и раздаваща усмивки

tbc