възвишеното съзнание на родителството и изучаването на състоянието „перде“ пред тези гледки.

разтърсващият шум от изсипани на пода купища играчки все още ме „докосва“,

но безмълвно го пускам покрай себе си, понякога дори с усмивка на собственото си приучено безразличие.

да бъдеш родител е да се променяш.