Screen Shot 2012-12-02 at 12.30.19 PM
Knot3Knot02Lille02Lille01

Lille Nord и Knot

две великолепни списания

за визуална разтуха от мъглата и студа навън