Screen Shot 2012-12-13 at 4.53.40 PM

чрез референция попадам на сайта CityKids

с доста приличен вид и теми като дизайн, пътуване, места, афиш

прави добро първо впечатление