01_??????????_???????__????? ?????????_1968

04_?????_,???????_????????_?????_????????_1982

06_???_????_?????_1983

Соцмуз съществува единствено он-лайн,

но от време на време показва част от постоянно акумулиращата се колекция на различни места

като малко по-късно тази вечер

в сравнително новия ракия бар Ракета

тема са детските книжки – макар и от преди много години, в пъти по-красиви, благородни и ценни като художествено оформление и истории

повече подробности за събитието – тук