Screen Shot 2013-03-29 at 2.12.16 PM

Screen Shot 2013-03-29 at 2.12.32 PM

Screen Shot 2013-03-29 at 2.12.42 PM

 

да! такива кубчета-пъзел и за момичетата!

има и други детски красоти от същата компания.