b112

b61

 

подтикната от тази серия

направих домашен експеримент със Севда,

която остана безразлична към парчето лимон

и просто го придърпа, загриза и засмука настървено

сякаш й подадох поредната филия хляб.