от доста време насам съм тотално обзета от желанието за раница

особено, когато търча насам-натам с деца под ръка

Screen shot 2014-10-09 at 14.22.02

тази с кожени закопчалки / a моля разгледайте само красотите на Бобо Шоз 

Screen shot 2014-10-09 at 14.24.39

хипстърска

Screen shot 2014-10-09 at 14.26.17

детска с животни

Screen shot 2014-10-09 at 14.27.47

или Хершел на точки