FullSizeRender-11

 

смятам, че всяко семейство

трябва преди вечеря на масата

да прочита по няколко параграфа от

Малкия Никола

за бодър дух, всемирно разбирателство и ведро настроение.