ние сме
вече четирима

в снимки
и кратки размисли

придържаме се
към
мир
любов
и забавление

благодарим, че намина